Make your own free website on Tripod.com
Imagini din comuna Cãuas
Satu Mare Online

Cãuas Ady Endre Ghenci Ghilesti Hotoan Rãdulesti

Imagini din Cãuas
Biserica Reformata (1825)
Biserica Reformata din Cauas
Imagini din Ady Endre
Biserica Romano-Catolicã (sec.XV)
Biserica Romano-Catolica din Ady Endre
Casa memoriala Ady Endre- poet maghiar (1877-1919)
Casa memoriala Ady Endre

If you have comments or suggestions, email me at Adrian Gheorghiu <adig@europe.com>
Last updated: 23 ian 2003