Make your own free website on Tripod.com
Imagini din comuna Gherta Micã
Satu Mare Online

Gherta Micã

Imagini din Gherta Micã
Biserica Ortodoxã
Biserica Ortodoxa din Gherta Mica
Imagini din sat
Imagine din satul Gherta Mica Imagine din satul Gherta Mica

If you have comments or suggestions, email me at Adrian Gheorghiu <adig@europe.com>
Last updated: 23 ian 2003